Laureaci poprzednich edycji:

 

Laureaci VIII edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”

 

Kazimierz Krajewski, Igor Janke, Maciej Gawlikowski, Mirosław Lewandowski i Agata Mirek zostali laureatami 8. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego. Jego organizatorami są Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej. Nagrody zostały wręczone podczas gali 13 listopada w siedzibie TVP w Warszawie. Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Zgodnie z regulaminem konkursu jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach. Otrzymali je autorzy, których książki zostały wydane w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia 2014 r. a 30 czerwca 2015 r. Konkursowi towarzyszyło głosowanie internetowe, w ramach którego czytelnicy wybrali swoje „Książki Historyczne Roku”. Od 1 do 31 października 2015 r. na stronie ksiazkahistorycznaroku.pl prawidłowo zagłosowało 14 tys.  341 czytelników.

W kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” jury wyróżniło pracę Kazimierza Krajewskiego Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1945. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii przyznano Maciejowi Gawlikowskiemu i Mirosławowi Lewandowskiemu za publikację No Future! Historia krakowskiej FMW. Praca zyskała uznanie czytelników, zdobywając na stronie internetowej 4 tys. 385 głosów.

W kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku” jury uhonorowało pracę Igora Janke. Twierdza. Solidarność walcząca - podziemna armia. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii otrzymała pozycja autorstwa Agaty Mirek Trudne lata. Wielkie Dni. Zakony żeńskie w PRL, która uzyskała 4 tys. 106 głosów.

„Książki Historyczne Roku” zostały wybrane przez jury w składzie: prof. dr hab. Piotr Franaszek, prof. dr hab. Antoni Dudek, prof. dr hab. Grzegorz Łukomski, prof. dr hab. Adam Dobroński, prof. dr hab. Andrzej Nowak oraz prof. dr hab. Wojciech Roszkowski.

Wręczenie nagród o łącznej wartości 60 tys. zł odbyło się 13 listopada podczas uroczystości w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie.

 

Laureaci VII edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”

 

Tytus Jaskułowski, Monika Agopsowicz, Marek Jedynak i Jarosław Wróblewski zostali laureatami 7. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego. Jego organizatorami są Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej. Nagrody zostały wręczone podczas gali, w czwartek 6 listopada, w siedzibie TVP w Warszawie. Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z regulaminem konkursu jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach. Otrzymali je autorzy, których książki zostały wydane w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia 2013 r. a 30 czerwca 2014 r. Konkursowi towarzyszyło głosowanie internetowe, w ramach którego czytelnicy wybrali swoje „Książki Historyczne Roku”. Od 1 do 31 października 2014 r. na stronie ksiazkahistorycznaroku.pl prawidłowo zagłosowało 13 tys. 795 czytelników.

W kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” jury wyróżniło pracę Tytusa Jaskułowskiego „Przyjaźń, której nie było. Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD wobec MSW 1974-1990”. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii przyznano Markowi Jedynakowi za publikację „Niezależni kombatanci w PRL”. Praca zyskała uznanie czytelników, zdobywając na stronie internetowej  4 tys. 683 głosy.

W kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku” jury uhonorowało pracę Moniki Agopsowicz „Kresowe Pokucie. Rzeczpospolita ormiańska”. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii otrzymała pozycja autorstwa Jarosława Wróblewskiego „Zośkowiec”, która uzyskała 3 tys. 832 głosy.

„Książki Historyczne Roku” zostały wybrane przez jury w składzie: prof. dr hab. Piotr Franaszek, prof. dr hab. Antoni Dudek, prof. dr hab. Grzegorz Łukomski, prof. dr hab. Adam Dobroński, prof. dr hab. Andrzej Nowak oraz prof. dr hab. Wojciech Roszkowski.

Wręczenie nagród o łącznej wartości 60 tys. zł odbyło się 6 listopada podczas uroczystości w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie.

 

Laureaci VI edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”

 

Patryk Pleskot, Marek Żebrowski, Marek A. Koprowski oraz Sławomir Cenckiewicz, Adam Chmielecki, Janusz Kowalski i Anna K. Piekarska zostali laureatami 6. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego, którego organizatorami są: Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej. Nagrody zostały wręczone podczas gali, która odbyła się 15 listopada w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z regulaminem konkursu jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach. Otrzymali je autorzy, których książki zostały wydane w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia 2012 r. a 30 czerwca 2013 r. Konkursowi towarzyszyło głosowanie internetowe, w ramach którego czytelnicy wybrali swoje „Książki Historyczne Roku”. Od 1 do 31 października 2013 r. na stronie ksiazkahistorycznaroku.pl prawidłowo zagłosowało 10 472 czytelników.

W kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” jury wyróżniło pracę Patryka Pleskota Kłopotliwa Panna „S”. Postawy polityczne Zachodu wobec Solidarności na tle stosunków z PRL 1980-1989. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii przyznano Sławomirowi Cenckiewiczowi, Adamowi Chmieleckiemu, Januszowi Kowalskiemu, Annie K. Piekarskiej za publikację Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949-2005. Praca zyskała uznanie czytelników, zdobywając na stronie internetowej 4 665 głosów.

W kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku” jury uhonorowało pracę Marka Żebrowskiego Jerzy Giedroyć. Życie przed „Kulturą”. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii otrzymała pozycja autorstwa Marka A. Koprowskiego Wołyń epopeja polskich losów 1939-2013 akt I, akt II, która uzyskała 2 753 głosy.

Jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. Piotra Franaszka zdecydowało o przyznaniu wyróżnienia specjalnego za książkę Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944–1956 przygotowaną pod redakcją Tomasza Łabuszewskiego. Jest to pierwsze tego typu wyróżnienie w historii konkursu.

„Książki Historyczne Roku” zostały wybrane przez jury w składzie: prof. dr hab. Piotr Franaszek,
prof. dr hab. Antoni Dudek, prof. dr hab. Grzegorz Łukomski, prof. dr hab. Adama Dobroński,
prof. dr hab. Andrzej Nowak oraz prof. dr hab. Wojciech Roszkowski.

Wręczenie nagród o łącznej wartości 60 tys. zł odbyło się 15 listopada podczas uroczystości
w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Laureaci V edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”

 

Dieter Schenk, Sławomir Cenckiewicz, Ryszard Wolański oraz Mirosław Lewandowski i Maciej Gawlikowski zostali laureatami 5. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego, którego organizatorami są: Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystości, która odbyła się 9 listopada w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie.

Zgodnie z regulaminem konkursu jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach. Otrzymali je autorzy, których książki zostały wydane w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia 2011 roku, a 30 czerwca 2012 roku.

Konkursowi towarzyszyło głosowanie internetowe podczas którego czytelnicy głosowali na „Książkę Historyczną Roku”. Od 1 do 31 października 2012 r. na stronie www.ksiazkahistorycznaroku.pl prawidłowo zagłosowało 10 242 czytelników.

W kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” jury wyróżniło pracę Dietera Schenka Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii przyznano Sławomirowi Cenckiewiczowi za publikację Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943–1991. Praca zyskała uznanie czytelników, zdobywając na stronie internetowej aż 5 125 głosy.

W kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku” jury wyróżniło pracę Ryszarda Wolańskiego Eugeniusz Bodo. „Już taki jestem zimny drań”. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii otrzymała pozycja autorstwa Mirosława Lewandowskiego i Macieja Gawlikowskiego Gaz na ulicach. KPN w Krakowie. Stan wojenny 1981–1982, która uzyskała 3 730 głosy.

„Książki Historyczne Roku” zostały wybrane przez jury w składzie: prof. dr hab. Piotr Franaszek, prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, dr hab. Andrzej Nowak, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Andrzej Chwalba oraz prof. dr hab. Wiesław Wysocki.

Wręczenie nagród o łącznej wartości 60 tys. zł odbyło się 9 listopada podczas uroczystości, która odbyła się w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie.

 

Laureaci IV edycji konkursu "Książka Historyczna Roku"


Leszek Jerzy Jasiński, Tomasz Sikorski, Leon Popek i Witold Stankowski zostali laureatami 4. edycji konkursu im. Oskara Haleckiego "Książka historyczna roku", którego organizatorami są: Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się 6 listopada w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie.


Zgodnie z regulaminem konkursu jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach. Konkursowi towarzyszyło głosowanie internetowe podczas którego czytelnicy głosowali na "Książkę Historyczną Roku". Od 1 do 31 października 2011 r. na stronie www.ksiazkahistorycznaroku.pl odnotowano 12 362 głosy.


W kategorii "Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku" zwyciężyła praca Leszka Jerzego Jasińskiego "Bliżej centrum czy na peryferiach? Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku". Nagrodę czytelników w tej samej kategorii przyznano Tomaszowi Sikorskiemu za publikację "O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979-1989)". Publikacja zyskała ogromne uznanie czytelników, zdobywając na stronie internetowej aż 1082 głosy.


W kategorii "Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku" zwyciężyła praca Leona Popka "Ostrówki Wołyńskie ludobójstwo". Nagrodę czytelników w tej samej kategorii otrzymał Witold Stankowski za książkę "Nie umrę śmiercią naturalną... : Janina Lech - harcerka, poetka, ofiara hitlerowskiego bezprawia oraz jej rodzina" , która w głosowaniu uzyskała 1172 głosy.


"Książki Historyczne Roku" zostały wybrane przez jury w składzie: prof. dr hab. Piotr Franaszek, prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, dr hab. Andrzej Nowak, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Andrzej Chwalba oraz prof. dr hab. Wiesław Wysocki.


Wręczenie nagród o łącznej wartości 60 tys. zł odbyło się 6 listopada podczas gali, która odbyła się w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie.

 

Laureaci III edycji konkursu "Książka Historyczna Roku"

Mieczysław Nurek, Sławomir Cenckiewicz, Oleg Zakirov oraz Adam Zakrzewski zostali laureatami III edycji konkursu "Książka Historyczna Roku" im. Oskara Haleckiego.

W kategorii "Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w okresie XX wieku" laureatem został Mieczysław Nurek za książkę "Gorycz zwycięstwa. Los polskich Sił Zbrojnych na zachodzie po II wojnie światowej". Nagrodę czytelników w tej samej kategorii otrzymał Sławomir Cenckiewicz za książkę "Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010)". Publikacja zyskała ogromne uznanie czytelników, zdobywając na stronie internetowej aż 1745 głosów.

W kategorii "Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku" zwyciężyła praca Olega Zakirova "Obcy element. Dramatyczne losy oficera KGB w walce o wyjaśnienie zbrodni katyńskiej". Nagrodę czytelników w tej samej kategorii przyznano Adamowi Zakrzewskiemu za książkę "Auto-Moto PRL. Władcy dróg i poboczy" .

Książki zostały wybrane przez jury w składzie: prof. dr hab. Piotr Franaszek, prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, dr hab. Andrzej Nowak, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Andrzej Chwalba oraz prof. dr hab. Wiesław Wysocki.
Wręczenie nagród w konkursie miało miejsce podczas uroczystej gali, która odbyła się 28 listopada w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie.

 

Laureaci II edycji konkursu "Książka Historyczna Roku"

Laureatką II edycji konkursu im. Oskara Haleckiego Książka Historyczna Roku w kategorii "Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w okresie XX wieku" została Agata Mirek za książkę "Siostry zakonne w obozach pracy w PRL w latach 1954-1956". Agata Mirek wygrała także w plebiscycie czytelników.

W kategorii "Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku" zwyciężyła praca Grzegorza Hryciuka, Małgorzaty Ruchniewicz, Bożeny Szaynok i Andrzeja Żbikowskiego - "Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski. Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy". Nagrodę czytelników w tej samej kategorii przyznano Jackowi Pawłowiczowi za książkę "Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948".

 

Laureaci I edycji konkursu "Książka Historyczna Roku"

Laureatami I edycji konkursu zostali: Ryszard Terlecki, Rafał Wnuk i Marek Grajek.

W kategorii "Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w okresie PRL" laureatem został Rafał Wnuk za książkę "Atlas polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1944 - 1956". Publikacja Rafała Wnuka zyskała uznanie zarówno jury jak i czytelników, zdobywając również nagrodę czytelników.

W kategorii "Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku" zwyciężył Ryszard Terlecki z książką "Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944 - 1990". To pierwsza książka opisująca historię bezpieki od jej powstania (1944) u boku sowieckiego NKWD, aż po jej likwidację w suwerennej Rzeczypospolitej (1990). Nagrodę czytelników w tej samej kategorii otrzymał Marek Grajek za książkę "Enigma - bliżej prawdy". Książka Marka Grajka pozwala w pełni docenić pionierski i decydujący wkład polskich kryptologów i matematyków w historię łamania szyfrów Enigmy.

Wręczenie nagród miało miejsce podczas uroczystej gali, która odbyła się 30 sierpnia 2008 r. w Belwederze.