Książka Historyczna Roku

„Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, 1919 styczeń-maj”, redaktor Sławomir Dębski

„Władysław Pobog-Malinowski, Listy 1945-1962”, Wacław Jędrzejewicz

„Zbrodnia Katyńska. Zeznania świadków przed polskimi sądami wojskowymi (1943-1946)”, Jerzy Platajs

„Ksiądz Władysław Bukowiński. Nowe listy”, pod red. Ks. Jana Nowaka

„Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, 1919 styczeń-maj”, redaktor Sławomir Dębski

„Władysław Pobog-Malinowski, Listy 1945-1962”, Wacław Jędrzejewicz

„Zbrodnia Katyńska. Zeznania świadków przed polskimi sądami wojskowymi (1943-1946)”, Jerzy Platajs

POKAŻ WIĘCEJ