Książka Historyczna Roku

„Zabójcze układy. Służby PRL i międzynarodowy terroryzm”, Przemysław Gasztold

„Gajcy. W pierścieniu śmierci”, Stanisław Bereś

„Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945)”, Martyna Grądzka-Rejak

„Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe” T.I, T.II, Ryszard Tomczyk, Barbara Patlewicz

„Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej”, Sebastian Pawlina

„Personalizm po polsku. Francuskie korzenie polskiej inteligencji katolickiej”, Piotr H. Kosicki

„Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II RP (1921-1939)”, Michał Pszczółkowski

„Marian Gołębiewski (1911-1996). Żołnierz, opozycjonista, emigrant”, Justyna Dudek

„Pod znakiem Króla Daniela. OUN-B i UPA na Lubelszczyźnie 1944-1950”, Mariusz Zajączkowski

„Zajrzeć do mózgu Lenina. Wywiad II Rzeczypospolitej a postrewolucyjna Rosja”, Konrad Paduszek

„Zabójcze układy. Służby PRL i międzynarodowy terroryzm”, Przemysław Gasztold

„Gajcy. W pierścieniu śmierci”, Stanisław Bereś

„Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945)”, Martyna Grądzka-Rejak

POKAŻ WIĘCEJ